بیست و پنجمین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی علوم و صنایع غذایی ایران

با استعانت از خداوند متعال و همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، سازمانهای اجرایی و کارخانجات، بیست و پنجمین کنگره ملی صنایع غذایی و دومین کنگره بین‌المللی علوم و صنایع غذایی ایران همانند سال های گذشته با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی و گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در بهمن ماه 1396 برگزار میگردد.